Sürdürülebilir gelişim ve
rekabet avantajı

PTC’nin ThingWorx çözümü ile maliyetlerinizi azaltın, ürün kalitenizi artırın, makine ve ekipman verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın!

Sürdürülebilir gelişim ve rekabet avantajı

PTC’nin ThingWorx çözümü ile maliyetlerinizi azaltın, ürün kalitenizi artırın, makine ve ekipman verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın!

ThingWorx IoT platformu ile tüm makine ve ekipmanlarınızı, ERP gibi farklı yazılımları tek bir sisteme bağlayabilir, hem ürün ile ilgili hem de prosesleriniz ile ilgili tüm üretim sürecinizi tek bir yerden takip edebilir, tüm holding/fabrika/ departman/makinelerinizi tek bir yerden yönetebilirsiniz.

ThingWorx IIoT Platformu, işletmelerin akıllı, bağlantılı çözümleri hızla geliştirmesine olanak tanıyan, kurumsal kullanıma hazır tek teknoloji platformudur. ThingWorx Teknoloji Platformu, tamamen Endüstriyel IoT için sıfırdan oluşturulmuştur. IoT’ye özgü geliştirme araçları ve yetenekleri ile en kapsamlı işlevsel yeteneklerini sizlere sunar.  

Hazır çözümler ile değere hızlı erişin

ThingWorx Manufacturing AppsKEPServerEX ve diğer OPC sunucularına, anında gerçek zamanlı görünürlük sağlamak için sorunsuz bir şekilde bağlanan rol tabanlı uygulamalardır. Uygulamalar, PTC’nin endüstri lideri ThingWorx loT Platformu üzerine inşa edilmiştir ve ThingWorx Industrial Connectivity, Analytics ve Studio yetenekleri kullanılarak genişletilebilir. 

ThingWorx Üretim Uygulamaları, üretimi etkilemeden bir saatten kısa sürede kurulabilir ve yapılandırılabilir. Tamamen web üzerinden kullanılabilir ve herhangi bir tarayıcı aracılığıyla erişilebilir – böylece siz ve ekip üyeleriniz endüstriyel verileri gerçek zamanlı olarak izleyebilir, analiz edebilir ve üzerinde işlem yapabilirsiniz.

Fabrika Müdürleri ve Üretim Müdürlerinin geç gelen veri ve bilgiler ile düşen performanslar, düşük hat ve makine görünürlüğü kaynaklı yaşadığı problemleri ortadan kaldırmak için tasarlandı. Gerçek zamanlı olarak kullanılabilirlik, kalite ve OEE verilerine erişim sağlanması, proses ve makine verisine tek ve bütünleşik bir arayüz üzerinden erişim en önemli katkıları.

Avantajlar

• KPI’ların gerçek zamanlı görselleştirilmesi
• Geçmiş trendler dahil olmak üzere makine işlemlerine yönelik kapsamlı görünürlük
• İş gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılandırılabilir performans göstergeleri
• Farklı operasyonel ve iş kaynaklarının entegrasyonu

Faydalar

• Optimize edilmiş performans için geliştirilmiş veriye dayalı karar verme
• Performans sorunlarının etkili ve doğru kök neden analizi
• Üretim hatları ve makinelerdeki sorunlara artan yanıt verme yeteneği
• Hatların ve makinelerin gelişmiş veri odaklı kıyaslaması
• Üretim katı ile yönetim katı arasında geliştirilmiş iletişim ve performans bilinci

Bakım profesyonelleri için makine ve kritik ekipmanın durumunun ve bakım ömrünün detaylı incelenmesi için tasarlandı. Bakım profesyonelleri plansız duruşların önüne geçerken; makine, hat ve ekipmanlarının gerçek zamanlı görüntülenmesi, anomali analizleri ve alarmlar ile proaktif bakım yönetimine geçiş yapabilir.

Avantajlar

• Eşik değere veya anormal koşullara dayalı gerçek zamanlı uyarılar
• Tüm makinelerin, durumlarının ve alarmlarının bütünleşik olarak gerçek zamanlı izlenmesi
• Bir makine sinyali veya KPI normal davranıştan saptığında otomatik uzaktan bildirim
• Tek tıklamayla kullanılabilen makine uyarılarının ve anormal durumların kısa geçmişi
• Herhangi bir sunucu, tag, cihaz veya makine sorunu için anında metin ve e-posta bildirimleri

Faydalar

• Karar ve uygulama desteği ile daha hızlı ve daha bilgili bakım planlaması
• Plansız duruş süresinin azaltılması için proaktif sorun tanımlama
• Modeller ve trendler için gerçek zamanlı görünürlük
• Daha az hurda ve yeniden işleme
• İyileştirilmiş süreç verimliliği ve ürün kalitesi

Üretim alanından veri girişi yapacak olan çalışanlar için geliştirilen Operator Advisor, IT-OT arasındaki bağlantıyı sağlayan hazır arayüzü, iş emri, iş talimatları, makine ve araçlar ile alakalı detaylı bilgi aktararak operatörlerinizi daha etkin kılacak. Ayrıca çalışanların üretkenliği, artan operasyonel verimlilik, gelişmiş eğitime katkısı sayesinde de üretim alanınızda fark yaratacaksınız.

Avantajlar

• Çeşitli sistemlerden ThingWorx’e çift yönlü entegrasyon yapabilme
• Ürün izlenebilirliğini oluşturmak için otomatik ve manuel veri yakalama
• Akıllı araçlara bağlantı
• Hatasız uygulama için gerçek zamanlı kalite kontrolü
• Verileri dijital, 3D veya Artırılmış Gerçeklik yoluyla iletebilme

Faydalar

• Daha fazla görünürlük, operasyonel performans ve kalite
• Geliştirilmiş işgücü esnekliği ve memnuniyeti
• Geliştirilmiş işgücü katılımı ve elde tutma
• Kesin uygulama yöntemleri ile onaylanmış ürün kalitesi
• Daha az uyum ve izlenebilirlik yükü

Kontrol mühendislerinin yaşadığı bağlantı hataları ve kritik verinin kaybolması gibi sorunların önüne geçmesi için tasarlanan Control Advisor sayesinde sistemlerinizi uzaktan izleyebilir, görselleştirebilirsiniz. Gerçek zamanlı makine verisi sayesinde sorunları tespit edebilir veya veri akışının kesilmesi durumunda derhal müdahale edebilirsiniz. Gerçek zamanlı alarmlar ve tag izleme ile veri kalitesi ve güvenirliği artarken, plansız duruşlarda azalma sağlarsınız.

Avantajlar

• KEPServerEX ve diğer tüm OPC sunucu örneklerine tek bir entegre arayüz üzerinden görünürlük-sunucu durumu, cihaz durumu, istemci ve etiket sayısı
• Herhangi bir sunucu, cihaz, PLC veya tag sorunu için anında metin ve e-posta bildirimleri
• Hata kaynakları, uyarılar ve güvenlik olayları hakkında gerçek zamanlı bilgi için
• KEPServerEX olay günlüğünde görünürlük
• Dakikalar içinde basit tag trendi
• Herhangi bir tarayıcı veya mobil cihaz üzerinden uzaktan erişim

Faydalar

• Daha hızlı sorun izlenebilirliği, sorun giderme ve çözme için etkili kök neden analizi
• Bağlantı hatalarına ilişkin gelişmiş iç görüler
• Plansız duruş süresinde azalma
• Gelişmiş uzaktan erişim yetenekleri sayesinde artırılmış esneklik